apostolska djela


apostolska djela
• acts

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ГРАБАР — Грáбар [хорват. Grabar] Бисерка (2.06.1932, Загреб 28.08.1986, там же), хорват. славист и палеокроатист, д р филологических наук (с 1965). В 1957 г. окончила филологический фак т Загребского ун та, специализировалась по классической филологии.… …   Православная энциклопедия

  • Bìblija — ž 1. {{001f}}rel. jud. i kršć. zbirka knjiga (nastajala od 12. st. pr. Kr. do 2. st.) religioznog, pjesničkog i moralističkog sadržaja koje Židovi (Stari zavjet) i kršćani (Stari i Novi zavjet) smatraju svetima; Sveto pismo; osnova većine… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȍv — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je tek izrađen, tek nastao, na kojemu se to vidi, koji se tek pojavio itd. [∼ novcat pojačano za potpuno nov, neupotrebljavan] 2. {{001f}}drugi, drugačiji nego (ovaj) do sada 3. {{001f}}koji smjenjuje koga ili što 4 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àpostol — m 1. {{001f}}kršć. a. {{001f}}svaki od dvanaestorice učenika Isusa Krista b. {{001f}}u ranom kršćanstvu svaki misionar ili navjestilac evanđelja (npr. u području Antiohije) 2. {{001f}}pren. gorljivi zagovornik čega [∼ mira; ∼ umjetnosti];… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Biblija — Bìblija ž DEFINICIJA 1. zbirka knjiga (nastajala od 12. st. pr. Kr. do 2. st.) religioznog, pjesničkog i moralističkog sadržaja koje Židovi (Stari zavjet) i kršćani (Stari i Novi zavjet) smatraju svetima; osnova većine monoteističkih religija;… …   Hrvatski jezični portal

  • Luka — Lȗka DEFINICIJA 1. v. 2. Sv. (1. st.), liječnik, pratilac apostola Pavla na velikim misijskim putovanjima; pripisuju mu se treće Evanđelje i Djela apostolska; zaštitnik liječnika i slikara; ikonografski mu je simbol krilati bik ONOMASTIKA m.… …   Hrvatski jezični portal

  • nov — nȍv prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je tek izrađen, tek nastao, na kojemu se to vidi, koji se tek pojavio itd. [nov novcat pojačano za potpuno nov, neupotrebljavan] 2. drugi, drugačiji nego (ovaj) do sada 3. koji smjenjuje koga ili što 4 …   Hrvatski jezični portal

  • apostol — àpostol m DEFINICIJA 1. kršć. a. svaki od dvanaestorice učenika Isusa Krista b. u ranom kršćanstvu svaki misionar ili navjestilac evanđelja (npr. u području Antiohije) 2. pren. gorljivi zagovornik čega [apostol mira; apostol umjetnosti];… …   Hrvatski jezični portal